اطلاعیه وردآورد شماره یک

اطلاعیه شماره 2

اعضا وذینفعان محترم پروزه وردآورد

ضَمن عرض سلام واحترام هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان منطقه 2به منظور تنویر افکار وآگاهی هرچه بیشتر و شفاف سازی ابتدا لازم میداند نسبت به درج مطالبی در این راستا جهت استحضار اعضا و ذینفعان پروژه

میرساند.هرچند قصد داشته درگردهمایی و دعوت ازکلیه اعضا موضوعات به اطلاع همکاران برسد لکنمتاسفانه به دلیل محدودیت بهداشتی ناگزیر به صدور اطلاعیه شده ایم.

1-از آنجا که اخیرا تعدادی از افراد مرتبط با پروژه اقدام به تشکیل گروه در فضای مجازی نموده واخباری را انتشار داده که بعضا باعث ایجاد شبهه و ابهاماتی برای اعضای پروژه گردیده است لازم میداند ابتدا به اخبار و شایعات

غیر واقعی و غیر مستندوبیپایه پرداخته و پاسخ لازم را جهت همه عزیزان ارائه نماید.هرچند تعاونی مسکنحقوق خود را در خصوص برخورد با افراد ذکر شده و بعضا تهمت و افتراء وارده را محفوظ دانسته و در موقع مناسب

اقدام لازم و پیگرد قانونی رابعمل خواهد آورد.

1-مساحت زمین خریداری شده

در اخبار منتشره مبنی بر اینکه مساحت زمین خریداری شده صدهزار متر بوده و اکنون تعاونی 52000متر مربع زمین را به عنوان دارایی پروژه اعلام می نماید و الباقی آن را به نفع خود کلاهبرداری نموده اند.همانطور که قبلا در

جلسات و مجامع گذشته باستحضار همکاران رسید واسناد مربوط به صورت پاور پوینت ارایه گردید به اطلاعمیرساند تعاونی در دو مرحله اقدام به خرید اراضی وردآورد نمود.ابتدا 55700متر مربع که شامل 720 سهم بوده با

قیمت واگذاری هر سهم 8میلیون تومان.5000متر مربع که شامل 65 سهم بوده است با قیمت واگذاری 23میلیون تومان جمعا 785.با مساحت 60700 متر مربع بطور مشاع 5/2سهم از 4سهم مشاع از 5پلاک ثبتی با

مساحت 97000متر مربع خریداری کرده که قولنامه و وکالت و اسناد انتقال یافته به تعاونی همگی حاکی این واقعیت می باشد.به عبارتی مساحت 5پلاک جمعا 97000متر مربع بوده که تعاونی به طور مشاع 60700متر مربع

زمین خریداری نموده است که در حال حاضر موجود میباشد که در ادامه توضیحات بیشتری ارایه میگردد.

2-در اخبار منتشره شده از سوی این افراد اعلام شده بود که اسناد تعاونی بنام اعضا هیيت مدیر میباشد وبه نام تعاونی مسکن نیست درپاور پوینت ارایه شده در مجامع گذشته که هم اکنون موجود میباشد حاکی از این است

که کلیه اسناد از ابتدا بنام تعاونی مسکن بوده وقولنامه و وکالت و اسناد رسمی انتقال یافته همگیبنام تعاونی میباشد.

3-دیگر مطالب و اخبار انتشار یافته حاکی از کلاهبرداری و فروش زمین به قیمت 530میلیارد تومان یعنی حدودا هر متر مربع 10 میلیون تومان فروخته شده ویا قیمت دارد که توسط هیِت مدیره کلاهبرداری شده است.همانگونه

که مستحضر هستید طی چند سال گذشته دهها خریدار با تعاونی مسکن جلساتی راجع به خرید زمین ازتعاونی داشته که شامل افراد حقیقی وحقوقی میباشد.شامل تعاونی های مختلف ارگانها و نهادها از جمله خریداران و

متقاضیان خرید افراد یا اشخاصی بوده که توسط برخی از همکاران منطقه به هیئت مدیره معرفی شده و هیئت مدیره جلساتی با آنان برگزار نموده.از چند سال گذشته خریداران پیشنهادهایی از متر مربع

400هزارتومان داشته و به مرور زمان با افزایش قیمت ها تا پایان و اواخر سال گذشته قیمت پیشنهادی خریداران بابت هر متر مربع 1200000یک میلیون دویست هزار تومان بوده است.که در آخرین مجمع عمومی که در تاریخ

14/10/98به استحضار اعضا حاضر رسید.و خوشبختانه برخی از این جلسات با حضور همکاران برگزار شده وپیشنهاد قیمت خریداران حتما در حافظه اعضایی که خریدار معرفی نمده اند میباشد.و آنها شاهد قیمت های

پیشنهادی خریداران بوده اند.در این ارتباط تعاونی مسکن بارها اقدام به نشر آگهی و حتی مزایده در روزنامه نموده است وآژانس های مسکن فعال در محدوده منطقه 22قیمت های اراضی در هر فصل سال را داشته و دارد

که با اندکی زحمت قیمت روز اراضی در طول سالها و ماههای اخیر قابل کشف است.هیئت مدیره تعاونی در آخرین مجمع عمومی و اطلاعیه صادره تاکید داشته که با توجه به شرایط پیش آمده و نتیجه بازبینی و پایش مجدد

طرح تفضیلی منطقه22میبایست جهت حفظ حقوق مکتسبه و نیز جهت صرفه و صلاح اعضا تعاونیمیبایست نسبت به اخذ دستور نقشه وتوافق با شهرداری منطقه22اقدام گرددواین امر نیازمند انجام هزینه های مرتبط

میباشد.و تاکید گردید که منتظر فروش ملک نشویم به دلیل رکود حاکم بر خرید وفروش املاک پیشنهاد وتاکید میگردد نسبت به انجام هزینه واخذ دستور نقشه اقدام گردد.

که اعضاءحاضر در جلسه باتفاق آرا ء از پرداخت هزینه های دستور نقشه امتناع و پیشنهاد دادند حتی زمین ابتدا پیش فروش و از محل پرداخت خریدار نسبت به هزینه های دستور نقشه اقدام گردد.

عدم آگاهی و عدم اطلاع ویا غرض ورزی افرادی که خود را مدافع حقوق اعضا معرفی کرده و خود را نماینده اعضا میدانند و حتی حاضر نشده کمترین اطلاعات را از هیات مدیره اخذ نمایند. وحتی حاضر نشده جلسه ای جهت

کسب اطلاعات و دانش خود با هیات مدیره برگزار کنند تا بتوانند اطلاعات مستند و دقیقی ارائه نمایند.هرچند وضعیت زمین بارها در جلسات به استحضار اعضا رسیده و نحوه توافق با شهرداری منطقه 22را یادآور شده ایم که

زمین میبایست بر اساس ضوابط جاری جهت اخذ دستور نقشه و اخذ پروانه ابتدا 70درصد آن به منطقه 22 انتقال یابد.

لکن این افراد با هدف گمراه کردن اعضا دیگر خصوصا افرادی که خارج از خانواده شهرداری سهام خریداری نموده اندسعی در ایجاد ابهام و شک وتردیدو تحریک اعضا و ذینفعان نموده (لکن به دنبال اهداف سودجویانه و غیره

بوده که در پایان جهت آگاهی همه دوستان به اطلاع میرسد)و مساحت کل جمع دو پلاک متعلق به تعاونی رامحاسبه نموده و برای آن قیمتی غیر واقعی و فضایی منظور داشته اند که باعث تعجب و شگفتی همه شده است.

(مگر چنین چیزی ممکن است)خوشبختانه در جامعه ای زندگی میکنیم که نرخ رشد و افزایش قیمت ها و نیز قیمت واقعی کالاها بطور روزانه وماهانه ثبت وضبط شده و همگان به آن دسترسی خواهند داشت.

کارشناس رسمی دادگستری یکی دیگر از راههای ارزیابی قیمت واقعی روز میباشد.همچنین آژانس های مسکن پیرامون خرید وفروش در سایتهای متعدد و نیز قیمت فروش اراضی همجوار و نزدیک تملاک تعاونی مسکن

توسط ستاد اجرایی فرمان امام از دیگر مولفه هایی است که میتوان با مراجعه به آن قیمت واقعی ملک رابدست آورد.

از دیگر مطالب عنوان شده توسط افراد در شبکه های مجازی این است که اعضاءقصد ساخت وساز واخذ پروانه ساختمان را داشته و آماده ساخت می باشند حتی در خصوص سطح وسطوح پروانه و مبلغ هر متر مربع زمین با

پروانه و تعداد طبقات مطالبی عنوان داشته اند واز تعاونی درخواست ساخت وساز نموده اند.این صحبت هادر حالی است که اکثر اعضاء به دلیل شرایط و مشکلات اقتصادی حاکم آماده پرداخت هزینه های اولیه دستور نقشه

که مبلغ اندکی هزینه نیاز داشت نشده و همگی درخواست فروش زمین را داشته.گذشته از این که ساخت و ساز واخذ پروانه نیاز به صرف هزینه های سنگین میباشد که همگی از آن اطلاع داریم پروسه ساختوساز حداقل

برای چنین پروژه هایی حداقل الی 5سال به طول خواهد انجامید از توافق با شهرداری و نقل انتقال اسناد(تجمیع وتفکیک پلاکها)تا دستور نقشه و تاییدیه های نظام مهندسی و آتش نشانی جهت تایید نقشه و صدور پروانه

ساختمانی وعقد قرارداد با پیمانکار و شروع ساخت تا پایان و اتمام در خوشبینانه ترین حالتحدود سه سال به طول خواهد انجامید.علاوه بر هزینه های مرتبط که همه ما از آن آگاهی داریم آیا واقعا عنوان چنین مطالبی حاکی

از عدم آگاهی و به انحراف کشاندن افکار و دور از واقعیت نمی باشد؟

ادامه مطلب در اطلاعیه شماره 3

 

 

شما اینجا هستید: Home اخبار تعاونی اطلاعیه وردآورد شماره یک

اخبار مسکن

ارتباط با شرکت

تلفن :

ایمیل :       این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب سایت : www.Tm2m2.ir